ობიექტი 3

ფასდაკლება 10%

ობიექტი 2

ფასდაკლება 20%

ობიექტი 1

ფასდაკლება 50%